Årsprogram

Familie-boldspil på Blegind Stadion

D.13.20. og 27. juni 2012

kl. 18.30 - 20.00

Vi glæder os til at se jer til boldspil turnering på stadion. Vi har brug for nogen der enten kan løbe, heppe, gribe, slå, grine eller blot har lyst til at være en del af en sjov aften. Vi mødes på stadion både i sol og regn. Kom og støt op om en god sommertradition.

Borgerforeningen sørger for boldtræ mm.

 

Sankt Hans på Stadion, d.23. juni 2012

kl.18.00

Kl. 18.00 er der tændt op i grillen, så pak madkurven, tæpper/stole, børn og hunde og kom og hyg jer med andre Blegind borgere.

Kl. 20.00 tændes bålet.

I år holdes båltalen af Frank Farsø.

 

D. 19. september 2012 kl. 19.30

”Slædepatruljen Sirius”

Fortællingen om ”Et anderledes eventyr.”

Rasmus Mannerup er en ung mand, som har gjort drøm til virkelighed.

12 måneders slæderejse i verdens største nationalpark, Grønland.

Han vil fortælle om de samlede 26 måneder som opholdet varede.

Han viser billeder fra turen og medbringer udstyr og isbjørneskind

Kom til en spændende aften, i forsamlingshuset. Det bliver en aften, hvor både unge og gamle kan drømme med.

Der er ingen tilmelding – bare mød op.

Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og kage

 

D. 11. oktober2012

Afholder vi energiaften i Forsamlingshuset.

Kl. 19 – ca. 21.30.

Kom og bliv klogere på, hvad du kan gøre for at gøre dit energiforbrug mere grønt og måske også finde et billigere alternativ til den dyre olie.

Energi-Midt vil denne aften fortælle om mulighederne for jordvarme, varmepumper og solceller.

Efter Energi-Midts oplæg er der mulighed for at stille spørgsmål og få individuel vejledning.

Vel mødt til en virkelig spændende aften.

Du kan evt. forberede dig til aftenen ved at gå ind på www.EnergiMidt.dk

 

D. 4.november 2012 kl. 13.30 – 16.30

Spil og Kagebord

Vi gentager succesen med en spilleeftermiddag for hele familien.

Medbring div. spil – tag din nabo under armen – aftal hvem af jer, der bager kage – og kom og hyg jer sammen med andre spilleglade familier.

Vi laver kaffen og glæder os til kagen og til at være sammen med jer.

Adgangsbilletten er kagen.

 

D. 2. december 2012

Adventsarrangement og gudstjeneste

Kl. 15.30 i kirken.

I samarbejde med menighedsrådet fejrer vi igen i år 1. søndag i advent med kirkegang kl. 15.30.

Juletræerne uden for kirken vil blive tændt efter gudstjenesten.

Derefter er Borgerforeningen vært ved en hyggelig sammenkomst i Forsamlingshuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver og saft til børnene.

Alt er gratis

D. 5. januar 2013

Ældrefest i Borgernes hus, kl. 14.00

Blegind Borgerforening inviterer igen i år til den traditionsrige fest i Borgernes hus.

Der vil være underholdning. Se i øvrigt annoncering i dagspressen i ugerne op til.

 

D. 20.janaur 2013

Fylder vi bilerne og tager på tur til kunstmuseet Aros

Arrangementet er for hele familien – små og store.

Afgang fra ”kirkepladsen” kl. 13. – Vi fylder bilerne op.

Rundvisning kl.14 og derefter mulighed for at gå rundt på egen hånd.

Der kan købes kaffe i cafeen – Museet lukker kl. 17.00.

Entre: 80,- kr. hvis vi er mere end 20 voksne (børn under 18 år gratis) – det koster 25 kr. hvis børnene skal deltage i ”juniorværkstedet”.

Af hensyn til bestilling af rundvisning er vi nødt til at have tilmelding i god tid. dvs. senest d. 4. januar til Alice 3062 1556

el. mail:olav-jonas@post.tele.dk

 

Fastelavn:

06. – 10. og 17. februar 2013

Onsdag. den 6. februar. kl. 18.00 (præcis) i forsamlingshuset.

Velkommen til alle børn, der vil være med til at videreføre den gamle tradition.

Der vil blive udleveret tøj til fastelavns-soldaterne.

Børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

Søndag den 10. februar kl. 9.30 på kirkepladsen

Fastelavns-soldaterne går rundt for at samle penge til deres fastelavnsfest.

Start fra kirkepladsen

Når børnene har været hjemme at spise frokost startes der igen kl. 13.30.

Husk at børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

Søndag d. 17. februar kl. 14.00 – 17.00 i Forsamlingshuset.

Fastelavnsfest i Forsamlingshuset med tøndeslagning for børn og voksne.

Her sluttes der af med pølser og brød.

 

Lørdag d. 9.marts 2013

Vinterfest

Vinterfest med god mad og god musik. Flere detaljer kommer senere.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – og glæd jer til en hyggelig aften.

 

Tirsdag d. 19.marts 2013

Generalforsamling i

Forsamlingshuset kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være indleveret til Alice Danielsen - enten skriftligt eller på mail: olav-jonas@post.tele.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen annonceres i ugepressen.

Dagsordnen vil være at finde i opslagskassen ved forsamlingshuset.

 

D. 13. april 2013

Quindeaften i Blegind Forsamlingshus

Glæd jer quinder til en rigtig sjov aften..

En aften uden mænd, børn og andre forpligtelser – hvor vi kan snakke uden afbrydelser og få et stort frikvarter.

Det endelige program er ikke fastlagt ved redaktionens slutning. Hvis nogen har ideer og ønsker er I meget velkomne til at kontakte en af os i bestyrelsen.

Endeligt program kommer senere – evt. på mail.

 

Socialt samvær hver mandag aften i BUF. Klubhuset kl. 19.00 – 22.00

Hver mandag aften i vinter-halvåret, er der mulighed for at få et slag whist eller rafle sammen med andre fra Blegind samt få en snak om løst og fast, stort og småt.

Hvis du endnu ikke har været der, så kig forbi.

 

Forsamlingshuset

Ud over de ovenfor nævnte arrangementer, danner Forsamlingshuset ramme om nogle årligt tilbagevendende arrangementer/fester for Bleginds borgere.

Hvert arrangement har sin egen festkomité med egen økonomi, og den nyvælges/udpeges fra gang til gang.

Den gamle festkomité udpeger den nye blandt festens deltagere.

Hold øje med indbydelsen i postkassen.

Høstfest: 6. oktober 2013

Fællesspisning: Mad til billige penge 4 – 6 gange om året,

Torsdags Cafe: Den første torsdag i måneden, gennem hele vintersæsonen.50,- inkl.. kaffe

Hold øje med opslag i udhængsskabet.

 

Kirken og menighedsrådet:

Kirken og menighedsrådet står også for arrangementer i Forsamlingshuset.

"Gud, Grill og gøgl" d. 19. august 2012 kl. 16.00.

Først i kirken og derefter grill og gøgl på pladsen bag ved kirken.

Arrangementerne bliver annonceret i dagspressen og på internetadressen: www.blegind.folkekirken.dk

 

Nødråb fra BUF!!!!!

PAS PÅ SPORTSPLADSEN…

 Forlad pladsen i samme stand som du ønsker at finde den