Års program 2011-2012

D. 09. og 16. 06. 2011.

Familie-boldspil

på Blegind Stadion

kl. 18.30 -20.00

Igen i år har Michel sagt ja til at stå for boldspillet.

Vi glæder os til at se jer til boldspil turnering på stadion. Vi har brug for nogen der enten kan løbe, heppe, gribe, slå, grine eller blot har lyst til at være en del af en sjov aften. Vi mødes på stadion både i sol og regn. Kom og støt op om en god sommertradition. Borgerforeningen sørger for boldtræ mm.

D. 23.06. 2011.

Sankt Hans på Stadion, kl.18.00

Kl. 18.00

er der tændt op i grillen, så pak madkurven, tæpper/stole, børn og hunde og kom og hyg jer med andre Blegind borgere. Medbring selv drikkevarer.

Kl. 20,00

tændes bålet.

I år holdes båltalen af sognepræst Jakob Køhn.

Der er snobrødsdej til børnene. (tag selv pind med)

Der er boldspil for børn og voksne kl. 17.00!!

 

D. 04.10. 2011.

Rejse foredrag i Forsamlingshuset Kl. 19.30

I aften vil Jens Ole Jensen fortælle om sit liv og rejser i Ecuador. Jens Ole er født og opvokset i Ecuador, søn af danske immigranter som søgte lykken i det sydamerikanske. Han er uddannet gartner og har arbejdet som sådan i både Ecuador og Danmark.

Han har de senere år arrangeret grupperejser til Ecuadors spændende regnskov, det barske højland, den smukke kystlinje og det meget specielle Galapagos.

Der er en spændende aften i vente..

Pris for dette arr. er 20,- inc. Kaffe og kage.

Der er ingen tilmelding, så mød op og lyt til denne oplevelse.

Søndag d. 30.10.2011.

I samarbejde med "levende huse" er der

Spilleeftermiddag og aftenkoncert m. Espen Just

Eftermiddag: "Las Blegind"

KL. 13.30 – 15.30:

Spilleeftermiddag for hele familien, medbring div. Spil og udfordr din nabo! – eller bare kom og hyg jer sammen med andre spilleglade familier.

Vi serverer kaffe og kage. Øl/vand kan købes.

Gratis adgang

Aftenkoncert:

Kl. 19.30 -21.30 :

En af Danmarks bedste klavervirtuoser Espen Just kommer på scenen med sit nye solo show:

"Fred i dalen"

Vi bliver ført igennem Espens egen historie, jazzmusikken og musik - fortællinger i det hele taget. Kom og oplev hvordan Espen, bevæbnet med flygel, charme og sangstemme, kan lægge ethvert publikum ned.

Prisen er 150,- og der serveres ostebord i pausen.

Tilmelding senest d. 24.10.2011 til Alice på 30621556 eller mail: olav-jonas@post.tele.dk

D. 23.11. 2011

Arr. i Imerco, Skanderborg

Imerco holder ekstraordinært åbnet fra kl. 18 – 20,
for Borgere i Blegind.

Der er 20 % rabat på alle varer, derfor en kærkommen mulighed for at købe sine julegaver.

Fælles transport fra kirken kl. 17:30, med privatbiler.

Bagefter kunne det være hyggeligt, at slutte på Cafe´ K. Meld til så vi kan bestille bord. Tilmelding til Susanne på 23932928 eller mail: solsen@profibermail.dk

D. 27.11. 2011

Adventsarrangement

og gudstjeneste

Kl. 15.00 i kirken.

I samarbejde med menighedsrådet fejrer vi igen i år 1. søndag i advent med kirkegang kl. 15.00. Juletræerne uden for kirken vil blive tændt efter gudstjenesten.

Derefter er Borgerforeningen vært ved en hyggelig sammenkomst i Forsamlingshuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver og saft til børnene.

Der er Nissebanko med Jonas.

Alt er gratis

D. 07.01. 2012

Ældrefest i Borgernes hus,
kl. 14.00

Blegind Borgerforening inviterer igen i år til den traditionsrige fest i Borgernes hus.

Der vil være underholdning. Se i øvrigt annoncering i dagspressen i ugerne op til.

D.20.01.2012

Film maraton

For unge på 12-18 år.

Borgerforeningen er i gang med planlægning af en aften med spisning og film i Forsamlingshuset for unge fra 12 – 18 år.

Invitation kommer senere.

Nærmere program følger senere – evt. på mail. 

Fastelavn 2012:

15. – 19. og 26. februar

Onsdag. den 15. februar. kl. 18.00 (præcis) i forsamlingshuset

.

Velkommen til alle børn, der vil være med til at videreføre den gamle tradition.

Der vil blive udleveret tøj til fastelavns-soldaterne og I skal sætte tid af, så vi kan øve sangen sammen.

Børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

Søndag den 19. februar kl. 9.30 på kirkepladsen

Fastelavns-soldaterne går rundt for at samle penge til deres fastelavnsfest.

Start fra kirkepladsen

Når børnene har været hjemme at spise frokost startes der igen kl. 13.30.

Husk at børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

Søndag d. 26. februar kl. 14.00 – 17.00 i Forsamlingshuset.

Fastelavnsfest i Forsamlingshuset med tøndeslagning for børn og voksne. Der serveres kaffe, saft og fastelavnsboller, og der sluttes der af med pølse og brød.

Lørdag d. 10.03. 2012

Vinterfest

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dejlig fest i Forsamlingshuset. Der vil være god mad og bagefter dans til musik af lokale musikere. Kom og vær med til at skabe varme i en kold tid.

Nærmere program følger senere – evt. på mail.

Tirsdag d. 20.03.2012.

Generalforsamling i

Forsamlingshuset kl. 19.30

Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi starter aftenen med en god varm suppe

kl. 18.30 Forslag til dagsordenen skal være indleveret til Alice Danielsen - enten skriftligt eller på mail: olav-jonas@post.tele.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til suppe senest d. 15.03.12.

Generalforsamlingen annonceres i ugepressen.

Dagsordnen vil være at finde i opslagskassen ved forsamlingshuset

D14.04.2012

Herre aften i Forsamlingshuset

Så er det igen tiden hvor små mænd kan være drenge, og store drenge kan være mænd.

Vi har ventet med længsel på, at det er vores tur til at slå os løs i festligt lag og have en sjov aften i forsamlingshuset uden anden kønslig påvirkning end vores egen.

Det endelige program er ikke fastlagt ved redaktionens slutning og vil derfor følge senere evt. på mail.

Men kedeligt det bliver det ikke.

Tilmelding: Henning på 86 92 84 32

Johan på 40 37 21 61 16

Socialt samvær hver mandag aften i BUF. Klubhuset kl. 19.00 – 22.00

Hver mandag aften i vinter-halvåret, er der mulighed for at få et slag whist eller rafle sammen med andre fra Blegind samt få en snak om løst og fast, stort og småt.

Hvis du endnu ikke har været der, så kik forbi.

Ud over de ovenfor nævnte arrangementer, danner Forsamlingshuset ramme om nogle årligt tilbagevendende arrangementer/fester for Bleginds borgere.

Hvert arrangement har sin egen festkomité med egen økonomi, og den nyvælges/udpeges fra gang til gang.

Den gamle festkomité udpeger den nye blandt festens deltagere.

Høstfest:

D. 24.09.2011.

Fælles-spisning

Mad til billige penge 4 – 6 gange om året,

Hold øje med indbydelsen i postkassen.

Som noget nyt vil Forsamlingshuset 

gerne arrangerer en "torsdagscafé" i kaffestuen den første torsdag i hver måned gennem hele vintersæsonen. Arrangementerne vil i første omgang være flg. (rækkefølge ikke fastlagt): Henry fortæller om gamle dage i Blegind Jonas fortæller om Sigfred Pedersens digte og sange Søvejens Sangservice præsenterer sit 11-12 repertoire

Erik fortæller om Poul Henningsen Pudsige og morsomme moderne digtere og digte (Indleder endnu ikke valgt) Gamle og nye eventyr: Oplæsning. (Indleder endnu ikke valgt) Ulandsarbejde i Afrika Jørgen Ulrich og Helle Vi satser på flg. datoer:

6.sep, 6.okt, 3.nov,1.dec,i 2011. 5.jan, 2. febr, 1.marts,2012 Entre: kr. 50 incl. kaffe. 

Kirken og menighedsrådet:

Kirken og menighedsrådet står også for arrangementer i Forsamlingshuset.

"Gud og gullash" d. 13.10.2011 kl. 17:00 i kirken og bagefter spisning i Forsamlingshuset. (20 kr. pr. pers.)

Arrangementerne bliver annonceret i dagspressen og på internetadressen:

www.blegindkirke.dk

Der bliver senere på sommeren omdelt katalog med alle arrangementer fra " Levende huse".

PAS PÅ SPORTSPLADSEN…

Forlad pladsen i samme stand som du ønsker at finde den.

Ingen hunde høm-høm!!!!!!!!!

Blegind Borgerforenings bestyrelse og repræsentanter i diverse udvalg består af følgende personer:

Formand:

Alice Danielsen, Søvejen 26, 86 92 31 06

Næstformand:

Henning Pedersen, Solbjergsøvej 13,86 92 84 32

Kasserer:

Hanne Jürgensen, Søvejen 12, 86 92 10 76

Sekretær:

Susanne Boje Olsen, Søvejen 28, 86 92 35 92

Medl. af bestyrelsen

Hanne Gammelgaard, Kirkevænget, 86 92 25 57

Suppleant:

Thomas Nielsen

Suppleant:

Johan Basse

Kontakt borgerforeningen pr e-mail på adressen :

blegindborgerforening@hotmail.com

Borgerforeningen har oprettet en medhjælperliste:

Hvis du har lyst til at give en hånd med ved enkelte arrangementer eller opgaver, kan du blive optaget på medhjælperlisten.

Kontakt Alice på tlf. 86 92 31 06 eller mail:
olav-jonas@post.tele.dk

På listen er pt.:

Andreas Sørensen, Søtoften 10.

Peter Jensen, Blegindvej 60c

Finn Jelsbak, Søtoften 5

Michel Laursen, Søtoften 9

Jørgen Wherenberg, Blegindvej 60a

Albert Møller-Rasmussen, Blegindvej 83

Jesper Andersen, Solbjergsøvej 4

Preben Mortensen, Søvejen 14

Iris Viktor, Solbjergsøvej 2

Arne Skov, Mosevej 1

Max Schramm Nielsen, Blegindvej 62

Dorit Ribergaard, Blegindvej 54

Aktiviteterne kan ses måned for måned på www.skanderborg.dk/detsker

Du kan altid orientere dig på Blegind Borgerforenings hjemmeside www.blegindby.dk

Hvor du kan læse om din by og egn, samt se billeder fra egnen og tidligere arrangementer. Her er du også velkommen til at komme med ris og ros.

Her kan du finde det nye program og hvis vi har din mail adresse vil du modtage påmindelse om kommende arrangementer. Hvis du ikke modtager påmindelser, så send os din mail adresse på blegindborgerforening@hotmail.com

Husk hjemmesiden: www.blegindby.dk

Vi glæder os til at se jer.