Årsprogram  

 

2010-2011

 

D. 09. og 16. 06. 2010.

Familie-boldspil på Blegind Stadion

kl. 18.30 - 20.00

 

Vi glæder os til at se jer til boldspil turnering på stadion. Vi har brug for nogen der enten kan løbe, heppe, gribe, slå, grine eller blot har lyst til at være en del af en sjov aften. Vi mødes på stadion både i sol og regn. Kom og støt op om en god sommertradition.

Borgerforeningen sørger for boldtræ mm.
 

       

        D. 23.06. 2010.

  Sankt Hans på Stadion, kl.18.00

 

 

Kl. 18.00 er der tændt op i grillen, så pak madkurven, tæpper/stole, børn og hunde og kom og hyg jer med andre Blegind borgere.

Kl. 20,00 tændes bålet.

I år holdes båltalen af sognepræst og klinisk sexolog Benedikte Vejlby Baggesgaard.

 

Nyt – Nyt…. Der er boldspil for børn og voksne kl. 17.00!!

 

Der vil kunne købes drikkevarer.

 

 

D. 21.08. 2010.
Sommerfest på Blegind Stadion Kl. 8.00 – 01.30

Igen i år arrangerer Borgerforeningen i samarbejde med BUF sommerfest på Blegind Stadion. Vi starter traditionen tro med at servere gratis morgenmad fra kl. 08.00.

Dagen vil byde på konkurrencer og aktiviteter for både børn og voksne.

Dagen slutter med fest i teltet med helstegt pattegris og live musik. Kom og vær med til at gøre sommerfesten til en fest for hele byen.

 

Hold øje med annonceringen i postkassen og dagspressen vedr. arrangementet. Der vil også være detaljer omkring tilmeldingen til aftenens fest og håndbold turneringen.        

D. 11-12.09. 2010. 
Overlevelsestur, et arrangement for de 12-18 årige og deres forældre.

 

Tag en af jeres forældre med og vi vil vove os ud i noget vildt.

En kanotur med overnatning og primitiv madlavning.

 

 

Endeligt program følger senere

 

Hurtig tilmelding:

Johan på 40 372 161

Max på 86 921 890

 

 

        D. 3.10. 2010

  Hobby-festival kl. 13-16.

 

                    Udstilling i Forsamlingshuset for hele familien.

                    Hvad er du optaget af?? Har du en hobby – og har du lyst til at vise andre,

                    hvad du går og laver, når du ikke er på arbejde.

                    Tag dine ting med og udstil dem i Forsamlingshuset.

                    Det er i orden også at sælge nogle af sine produkter til os, der kommer og ser på.

 

                    Har du noget du kunne tænke dig at udstille, så kontakt Hanne Juul 86 92 10 76

                    Eller mail : hannejuuljurgensen@yahoo.dk

 

                    Kaffe og kage kan købes. 

              
D. 9.11. 2010

       En aften med fortælling og sang. Kl. 19 – 21.30

           

En af de kunstnere som magter at fortælle en historie, så man kan høre en knappenål falde til jorden er Helle Arnfred. Helle Arnfred er tidligere højskolelærer nu bosat i Ry og formand for Ry Fortællekreds.

En aften vekslende mellem fortælling og musik og sang leveret af vore lokale Søvejens Sangservice.

Kom og vær med til en glad aften i Forsamlingshuset.

                                                            

Entre: 50 kr. incl. kaffe og kage.

 

Tilmelding til Alice tlf. 86923106 ell. Mail: Olav-jonas@post.tele.dk

 

D. 28.11.2010   
Adventsarrangement og gudstjeneste

Kl. 15.00 i kirken.

 

 

 

I samarbejde med menighedsrådet fejrer vi igen i år 1. søndag i advent med kirkegang kl. 15.00. Juletræerne uden for kirken vil blive tændt efter gudstjenesten.

Derefter er Borgerforeningen vært ved en hyggelig sammenkomst i Forsamlingshuset, hvor der bydes på gløgg og æbleskiver og saft til børnene.

 

Alt er gratis

 

 

 

D. 8.01. 2011   

Ældrefest i Borgernes hus, kl. 14.00 

 

Blegind Borgerforening inviterer igen i år til den traditionsrige fest i Borgernes hus.

Der vil være underholdning.  Se i øvrigt annoncering i dagspressen i ugerne op til.
 

D.5.2.2011 

 

Vinterfest.

 

            Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dejlig fest med god mad og levende musik i Forsamlingshuset. Det er IKKE en Kjørmesfest, men en tema-vinterfest for byens borgere.

 

 

 

                   Nærmere program følger senere – evt. på mail.

 

 

Fastelavn:

 

Onsdag. den 2. marts. kl. 18.00 (præcis) i forsamlingshuset .

 

Velkommen til alle børn, der vil være med til at videreføre den gamle tradition.

Der vil blive udleveret tøj til fastelavns-soldaterne.

 

Børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.  

 

 

Søndag den 6. marts kl. 9.30 på kirkepladsen

 

Fastelavns-soldaterne går rundt for at samle penge til deres fastelavnsfest.

Start fra kirkepladsen

Når børnene har været hjemme at spise frokost startes der igen kl. 13.30.

Husk at børn under 6 år skal være ledsaget af en voksen.

 

 

Søndag d. 13/3 kl. 14.00 – 17.00 i Forsamlingshuset.

 

Fastelavnsfest i Forsamlingshuset med tøndeslagning for børn og voksne.

Her sluttes der af med pølse og brød.

 

D. 2.4. 2011   
Quindeaften i Blegind Forsamlingshus         

 

 

Glæd jer quinder til en rigtig sjov aften..

En aften uden mænd, børn og andre forpligtelser – hvor vi kan snakke uden afbrydelser og få et stort frikvarter.

 

Det endelige program er ikke fastlagt ved redaktionens slutning. Hvis nogen har ideer og ønsker er I meget velkomne til at kontakte en af os i bestyrelsen.

 

Endeligt program kommer senere – evt. på mail.

 

 

D. 22.3. 2011    Generalforsamling i Forsamlingshuset kl. 18.30

Dagsorden i følge vedtægterne.

Vi starter aftenen med en god varm suppe.
Forslag til dagsordenen skal være indleveret til Alice Danielsen - enten skriftligt eller på mail:
olav-jonas@post.tele.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen annonceres i ugepressen.

Dagsordnen vil være at finde i opslagskassen ved forsamlingshuset

 

Socialt samvær hver mandag aften i BUF. Klubhuset kl. 19.00 – 22.00

 

Hver mandag aften i vinter-halvåret, er der mulighed for at få et slag whist eller rafle sammen med andre fra Blegind samt få en snak om løst og fast, stort og småt. Første gang 4/10.

 

Hvis du endnu ikke har været der, så kik forbi.

 

   

Ud over de ovenfor nævnte arrangementer, danner Forsamlingshuset ramme om nogle årligt tilbagevendende arrangementer/fester for Bleginds borgere.

 

Hvert arrangement har sin egen festkomité med egen økonomi, og den nyvælges/udpeges fra gang til gang.

 

Den gamle festkomité udpeger den nye blandt festens deltagere.

 

Høstfest:                                   25. september

Fælles-spisning :

Mad til billige penge 4 – 6 gange om året,

 

Hold øje med indbydelsen i postkassen.

 

 

Kirken og menighedsrådet:

 

Kirken og menighedsrådet står også for arrangementer i Forsamlingshuset.

Blandt andet ”Gud og fællespisning” den 13. oktober 2010 kl. 17 i kirken med efterfølgende spisning i Forsamlingshuset.  (20 kr. pr. person)

Arrangementerne bliver annonceret i dagspressen og på internetadressen: www.blegind.folkekirken.dk

 

Nødråb fra BUF!!!!!   PAS PÅ SPORTSPLADSEN…

Forlad pladsen i samme stand som du ønsker at finde den.

Ingen hunde høm-høm!!!!!!!!!

 

 

Blegind Borgerforenings bestyrelse og repræsentanter i diverse udvalg består af følgende personer

 

Formand:

Alice Danielsen , Søvejen 26, 86 92 31 06

Næstformand:

Henning Pedersen , Solbjergsøvej 13, 86 92 84 32

Kasserer:

Hanne Jürgensen , Søvejen 12,     86 92 10 76

Sekretær:

Susanne Boje Olsen, Søvejen 28, 86 92 35 92

Medl. af bestyrelsen :

Hanne Gammelgaard     Kirkevænget 1       86 92 25 57

Suppleant:    
Max Schramm Nielsen   Blegindvej 62     86 92 18 90

Suppleant:   
Johan Basse     angballevej 3    40 37 21 61

 

 

 

 

Kontakt borgerforeningen pr e-mail på adressen : blegindborgerforening@hotmail.com

Borgerforeningen har oprettet en medhjælperliste:

Hvis du har lyst til at give en hånd med ved enkelte arrangementer eller opgaver, kan du blive optaget på medhjælperlisten.

Kontakt Alice på tlf. 86 92 31 06 eller mail: olav-jonas@post.tele.dk

På listen er pt.:

Andreas Sørensen, Søtoften 10.

Peter Jensen, Blegindvej 60c

Finn Jelsbak, Søtoften 5

Michel Laursen, Søtoften 9

Jørgen Wherenberg, Blegindvej 60a

Albert Møller-Rasmussen, Blegindvej 83

Jesper Andersen, Solbjergsøvej 4

Preben Mortensen, Søvejen 14

Iris Viktor, Solbjergsøvej 2

Arne Skov , Mosevej 1

 

 

 

 

Aktiviteterne kan ses måned for måned på www.detskeriskanderborg.dk (aktivitetskalender)

og på Forsamlingshusets nye hjemmeside www.blegindhus.dk

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside